Selasa, 25 Mei 2010

Biografi Tokoh Sastra Arab Abu al-A’la al-Ma’ari


Penyair ataupun tokoh sastrawan arab tidak pernah terlepaskan dari aspek kesejarahanya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai biografi sastrawan yang hidup pada masa abasiah kedua ini, penyusun perlu sedikitnya memafarkan sedikit silsilah keluarga dan mengapa ia disebut sebagai Abu al-A’la al-Ma’ari. Nama aslinya adalah Ahmad bin Abdullah bin sulaiman bin muhamad at-tanukhi, julukan Abu ‘l-‘Ala’. Ini di hubungkan denganAl-Ma’ari. Yang diambil dari nama kota kelahiranya, Ma’arratun Nukman, jadilah Abu al-A’la al-Ma’ari. Para penulis dan sastrawan arab biasanya menggunakan nama sebutan Abu al-A’la. Kakaknya yang bernama Muhammad mendapat Julukan Abu ‘l Majid. Mengenai julukan itu dengan rendah hati ia member komentar dalam syairnya sebagai berikut:

دعيت أبا العلاء وذاك مين # ولكنّ الصّحيح أبو النزول

Aku dipanggil dengan julukan Abu ‘l-‘Ala’ (yang tinggi) itu hanya bohong belaka, Yang benar ialah Abu ‘n-Nuzul (yang rendah) download here
Poskan Komentar